Den orättvisa omställningen

45 min
Ökade klyftor mellan fattig och rik och en höjd bensinskatt på det. Klimatpolitiken kritiseras för att gynna medelklassen i storstäderna. Nu höjs nya röster för en rättvis klimatomställning.

 

Höjd skatt på fossila bränslen omfamnas inte av den som saknar fungerande kollektivtrafik. Och ett avdrag för elcykel hjälper inte den som pendlar åtta mil till jobbet. En elbilsbonus i samhällen utan laddstolpar är inte heller till någon större nytta.

Omställningen till ett fossilfritt samhälle kritiseras nu för att blunda för att de politiska åtgärderna leder till orättvisor. Vid FN:s senaste klimatmöte, som hölls i Katowice, mitt i polska kolgruvedistriktet Schlesien, var ”rättvis omställning” ett tema.

Nyligen bildades den nya socialdemokratiska tankesmedjan Gröna folkhemmet som formulerar problemet så här i en artikel på DN Debatt: ”Svensk politik är hård mot den som saknar resurser att leva klimatvänligt. Den bestraffar och beskattar men stärker alltför sällan möjligheterna att ställa om i gengäld.”

Och förra veckan bildades Partiet Vändpunkten som vill bemöta klimathotet och de växande klyftorna i Sverige.

Hur ser en rättvis, jämlik klimatpolitik ut?

I veckans Klotet träffar vi bland annat familjen Löfholm på Trägsta gård utanför Östersund som oroar sig för hur  den nya regeringens klimatpolitik ska påverka deras möjligheter att bedriva sitt krav-märkta jordbruk.

I studion medverkar Kalle Sundin, initiativtagare till tankesmedjan Gröna folkhemmet, och Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores, som stöttas ekonomiskt av bland annat Centerpartiet.

Programledare: Marie-Louise Kristola

Musik som spelats i avsnittet

  • 14.04
    Salmonella Dub - Gospel According to Mant
    Album: Inside the Dubplates
    Bolag: Salmonella Dub