Löften om hjälp till jobb

29 min
Jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 ska hjälpa långtidsarbetslösa till arbete. De senaste fem åren har Arbetsförmedlingen lagt ut uppdraget på så kallade kompletterande aktörer och företag i branschen har vuxit med flera hundra procent.