Minnet och jag

43 min

När börjar och slutar jag att vara jag? Filosofiska rummet om jaget och dess gränser.

I nya boken ”Hon som var jag” beskriver Wendy Mitchell de begynnande stadierna av sin egen demens. Titeln är talande: vilka är vi när våra minnen och förmågor berövas oss? Är ”jag” fortfarande ”jag” när jag inte längre känner igen mina närmaste, inte minns mitt eget liv. Och var tar jaget sin början, vid vår födelse eller redan innan vi ser dagens ljus?

Vad är egentligen ett jag för något: en fast kärna djupt inom oss eller en process i samspel med andra jag?

Filosofiska rummet gästas av filosofen Elinor Hållén, psykologen och psykoterapeuten Pia Risholm Mothander och hjärnforskaren Johan Eriksson.

Programledare: Tithi Hahn
Producent: Mårten Arndtzén