Stamceller ska göra Sydkorea rikt

20 min
Stamceller ska bli Sydkoreas nya välståndsskapande industri. I år satsas mer än en halv miljard på stamcellsforskning i landet, och det är en dubblering jämfört med förra året. Samtidigt har Sydkorea infört ett sätt att snabbt godkänna nya stamcellsbehandlingar för användning på patienter.

 Det är behandlingar mot hjärtinfarkt, tarmsjukdomen Crohns sjukdom och broskskador som nyligen godkänts i Sydkorea - snabbare än regler i många andra länder skulle medgivit. Godkännandet är också bara partiellt, för mycket specifika diagnoser, berättar Ilhoan Oh, stamcellsforskare vid katolska universitetet i Seoul.
 – Jag vill inte kalla det att man lättat på reglerna. Det här är vårt sätt att hitta en bra balans mellan patientsäkerhet och möjligheten att snabbt få ut behandlingar i användning, säger han.

 Ilhoan Oh är också nyvald ordförande i det sydkoreanska stamcellssällskapet. Han gläds åt statens stora satsningar på stamcellsforskning, som han är säker på kommer att stärka sydkoreanska forskares internationella konkurrenskraft på området.

 Professor So Ra Park vid Inha-universitetet i Incheon nära Seoul är satt att se till att landet verkligen kan dra nytta av forskningen. Hon är föreståndare för det nya centret GSRAC, Global Stem Cell and Regerative Medicin Acceleration Center, som har till uppgift att just accelerera arbetet med att få ut stamcellsbehandlingar i klinisk användning.

 Båda minns med obehag stamcellsforskningsfusket som avslöjades 2005. Professor Woo Suk Hwang, som dömdes till två års fängelse för förskingring och oetiskt beteende i forskningen, har ingen av dem kontakt med idag. Men Ilhoan Oh tycker i alla fall att den jobbiga upplevelsen bidrog till viktiga lärdomar.
 – Det var något vi behövde gå igenom i vår utveckling som forskningsland. Vi insåg hur viktigt det är med integritet och etik i forskningen, säger han.