Genmodifierade grödor - hot eller möjlighet?

15 min
I dag gör vi ett försök att nyansera den starkt polariserade debatten om genmodifierade grödor. Det märker du kanske redan i det att vi inte använder ordet "genmanipulerade" grödor? Hur som helst - dessa genmodifierade grödor har blivit mycket populära. Och vi ska få två forskares syn på möjligheter och risker med detta, närmare bestämt Per Sandins och Tina D´Hertefeldts.

Genmodifierade grödor, eller GMO, har odlats sedan 1996, och de har blivit mycket populära.

Väldiga ytor

I dag odlas framförallt genmodifierad soja, raps, majs och bomull på en yta som är tre gånger så stor som Sveriges.

Uppsala och Lund

Debatten om den här jordbruksteknologin har som sagt varit mycket polariserad och i OBS ger två forskare en mer nyanserad syn på möjligheter och risker med GMO: Per Sandin, som forskar i biotetik på SLU i Uppsala och Tina D’Hertefeldt, som forskar i biodiversitet vid Lunds Universitet.