Sjukt och friskt i litteraturen

54 min
Sjukdomar och hälsoråd har blivit ett vanligt inslag i litteraturen. Kropp & Själs redaktion har gjort en djupdykning i vårens utbud av böcker och för att leta efter tendenser på hälsoområdet. Vi hittar svaret på hur man själv kan undvika cancer, vad mobiltelefonen gjort med våra liv och relationer, vilka dilemman medelålders kvinnor står inför och vilka myter vi matas med om cancersjukas beteende. Böcker vi pratar om: Anti cancer av David Servan-Schreiber, Natur & kultur, Var är du? Av Katarina Bjärvall, Ordfront förlag, Kärlek, gränser och andra möjligheter av Tomas Böhm, Natur & Kultur samt Priset man betalar av Lionel Shriver, Ordfront förlag.