Sant och falskt om mobilstrålning

55 min
Den fasta telefonen har tystnat. När det någon gång ändå ringer i den orkar man oftast inte svara, det är bara någon försäljare eller arg granne som vill klaga på att man väsnas för mycket. Mobiltelefonen har intagit sin självklara position i våra liv. Hannah använder mobilen all sin vakna tid och sover med den under kudden. Rikard bär med sig sina två mobiler för jämnan och Michael sköter sitt sociala liv via den bärbara telefonen. Ingen av dem oroar sig särskilt för riskerna. Behöver de det? Forskarkåren är i stort sett eniga om att riskerna med mobilstrålning är små, åtminstone har man inte kunnat bevisa att det ökade mobilanvändandet gett fler fall av cancer än tidigare. Men så finns det de som tolkar resultaten annorlunda. Dagens Kropp & Själ tar reda på vad man hittills vet om effekter av flitigt mobiltelefonerande. Gäster i programmet är Anders Ahlbom, professor vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet och ordförande i strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd, Lars Mjönes, utredare vid Strålsäkerhetsmyndigheten och Kjell Hansson Mild, docent vid Institutionen för strålningsvetenskap vid Umeå Universitet. Dessutom handlar det om hur drömmarna ter sig för en person som inte ser i vaket tillstånd, och om en filmtävling som vill motverka fördomar om psykisk ohälsa.