Arbetets betydelse för hälsan

55 min
När du är 20 finns inga jobb att få, vid 30-40 förväntas du arbeta 150 procent och samtidigt ha barn och familj, vid 65 har du både tid och lust att arbeta men måste stiga åt sidan för yngre förmågor. Dagens program diskuterar hur vi fördelar arbetet över en livstid, och vilken roll arbetet spelar för hälsan. Ny forskning visar att många äldre i arbetslivet lider av trötthet och psykisk ohälsa. Annan forskning visar samtidigt att arbetet spelar viktig roll för relationer och identitet. Gäster i programmet är Hugo Westerlund docent vid Stressforskningsinstitutet i Stockholm, Kerstin Isaksson, professor i psykologi vid Mälardalens högskola, Roland Paulsen, forskare på sociologiska institutionen vid Uppsala universitet och Björn Asplund, klubbhuschef på Fountain House, som hjälper personer med psykisk ohälsa att komma ut i arbetslivet. Dessutom gör vi ett besök på en ideell arbetsplats, där annars hårt arbetande, högt betalda personer i Sverige gör samma arbete gratis, på sin fritid - för att de tycker att det är deras plikt att hjälpa behövande. Organisationen Läkare i Världen driver en klinik för papperslösa i Stockholm, alltså människor som vistats i Sverige utan tillstånd.