Fina och fula sjukdomar

55 min
Om du satt runt fikabordet på arbetsplatsen och berättade din sjukdomshistoria, vilken sjukdom skulle du utan omsvep bekänna att du lider av, och vilken skulle du hålla innerligt tyst om? Dagens program diskuterar varför vissa sjukdomar anses finare än andra. Vem som drabbas av en sjukdom är en delförklaring till vilken status den anses ha. Vid förra sekelskiftet, i samband med det moderna samhällets genombrott, var det affärsmän, industrifolk och börsmäklare som fick trötthetsdiagnoser och då ansågs det som en aktningsvärd sjukdom. Idag talar vi istället högt om cancer och hjärtsjukdomar, men håller tyst om HIV och tarmbesvär. Även forskningen spelar roll, och vilka sjukdomar som läkemedelsföretagen är intresserade av att satsa mediciner på. Sara Alexandersson drabbades av två olika sjukdomar inom loppet av tre år och fick totalt olika bemötande från vården. Gäster i studion är också njurläkare Astrid Seeberger och idéhistoriker Karin Johannisson. Denna vecka drar vi också igång en ny serie där vi låter en tämligen otränad försökskanin prova ett träningsprogram för män 40+. Bodybuildern Ove Rytter har arbetat fram fyra olika program för att få män i övre medelåldern att komma i bättre form och Kropp & Själ har övertalat filmaren Marc Davin att utsätta sig för ett sex veckor långt projekt där han äntligen ska försöka få igång sin träning. Utgångspunkt: Otränad. Man. Och 40 plus. Uppdrag: Att komma i fysisk form på sex veckor (Kropp & Själ ger er) Försökskanin: Marc Davin!!