Pandemier, David Lynch och hälsodiktatur

55 min
Förra hösten köade Sveriges befolkning för att få ta del av de första sändningarna av vaccinet mot svininfluensa. Då reagerade vi på minsta nysning på bussen och spritade händer som aldrig förr. Nu känns hotet från svininfluensan långt borta, men när som helst kan det uppstå en ny pandemi. Hur och varför pandemier uppstår skriver infektionsläkaren Björn Olsen om i en ny bok. Han är också veckans gäst i studion. Diana Karlsson har tagit fram en modell över hur resistenta pneumokockbakterier sprider sig i samhället. Genom att göra dagisgrupperna något mindre kan man minska smittan rejält visar hon i sin avhandling som hon disputerar på i november vid Karolinska Institutet. Dessutom handlar det om ett framtidssamhälle som lyckats utrota alla sjukdomar och där hälsa inte bara är en rättighet utan också en medborgerlig skyldighet. Frågan om vems ansvar vår hälsa är ställs på sin spets i boken Corpus Delicti av tyska författaren och juristen Juli Zeh. Kultregissören David Lynch vill få världens barn att stressa ner. Han reser land och rike runt för att lära ut sin metod att slappna av. Att megakändisar gör reklam för en viss hälsometod är en trend som blivit allt vanligare. Farliga och hemmagjorda vedklyvar är ett annat ämne som behandlas i veckans program. Handkirurgen Aron Lindqvist har gått igenom 131 handskador från vedklyvsolyckor och bland annat undersökt orsakerna. Han disputerar i ämnet den 28 oktober vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet. Veckans hälsofråga handlar om huruvida det är fårhuvud, potatis eller sälfett som är den föda man kan överleva längst på. Svarar gör taxichauffören Nacho, docent Staffan Lindeberg och professor Charlotte Erlanson Albertsson.