Klompetiklack

5:50 min
Bebispodden om glada fötter som trampar och klampar. Mina nya skor låter inte som du tror. Risselrassel-skor, plingeling-skor och klompetiklack-skor. Vill du höra?

Bebispodden är ett musikprogram för de allra minsta barnen. Som en ljudlig pekbok för ditt lilla barn.

Tips: Lyssna gärna aktivt med ditt barn. Försök att delta tillsammans och sjung med och härma du också.

Till just det här avsnittet passar det att lyssna på ljuden och vara med och smyga, gå och springa. Den vuxna kan hjälpa till om barnet är litet och inte själv kan gå, man kan ha barnet i knät eller på en filt på golvet och röra benen i takt. Och man kan gärna vara med och klampa runt i egna eller andras skor.

Manus, prat, ljud och musik: Micaela Gustafsson
Bilder: Charlotte Ramel
Producent: Linda Belanner, Barnradion