Kan utbyggd kärnkraft stoppa en klimatkatastrof?

40 min
Dessutom om de etiska problemen kring könskorrigering, ett ingrepp som inte går att ändra och Drottning Roxanas aria som Elin Rombo framför live i studion.

En oförklarlig explosion

Ingemar Engström överläkare i barn - och ungdomspsykiatri och sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd. där man nu undersöker de etiska problemen kring de helt oåterkalleliga besluten kring könskorrigering och samlar in kunskap om explosionen av unga flickor de senaste åren, som vill korrigera sitt kön, som ingen kan förklara.

  

Drottning Roxanas aria

Hovsångerskan Elin Rombo är aktuell som drottning Roxana i Karol Szymanowski opera Kung Roger, där hon måste sjunga på polska. Elin sjunger live i studion hos Thomas och Louise.

 

 Är vi på väg mot ett nytt paradigmskifte i kärnkraftsfrågan?

En kraftig utbyggnad av kärnkraften är det enda effektiva sättet att förhindra en klimatkatastrof. Det hävdar forskaren Staffan Qvist, doktor i tillämpad kärnfysik och författare, i den nya boken "Klimatnyckeln".  

 

Programledare: Thomas Nordegren

Bisittare: Louise Epstein

Producent: Ulrika Lindqvist