36. Har hårdrock en framtid? (del 2)

22 min
Sju procent av musikerna på årets Sweden Rock är kvinnor. Pinsamt tycker vissa - en överrepresentation säger festivalen själva. Hur blev hårdrocken så här ojämställd? Och överlever den utan kvinnorna?

I andra delen av vår miniserie om hårdrockens framtid zoomar vi in på mansdominansen inom genren och försöker förstå varför tjejerna inte släpps in - när till och med dem med makt vill se en jämnare fördelning.

Mimi Brander arrangerar "Sweden Rock-kollo" och tycker samtidigt att könsfördelningen på Sweden Rock är pinsam. Martin Forssman som bokar banden till festivalen menar att snedfördelningen är ett samhällsproblem som börjar tidigare i livet. Dr Rosemary Lucy Hill har forskat på hur kvinnliga metalfans blir bemötta av manliga fans och vittnar om djupt sexistiska strukturer. 

Övriga röster i avsnittet: journalisterna Christoffer Röstlund och Sofia Bergström, DJ:n Marc Strömberg samt Alexander Högbom och Krister Lindholm, festivalbokare.

Programledare: Tina Mehrafzoon
Bisittare: Mattias Wallenius
Reporter: Anna Rosenström, Oscar Kangro, Julia Pliscovaz, Mattias Wallenius
Producent: Samir Yosufi