Radioföljetongen: Samtal med Krister Henriksson om läsningens magi

48 min
Kerstin Wixe samtalar med Krister Henriksson om läsningens betydelse i allmänhet och Doktor Glas i synnerhet.

En intervju som skedde i samband med inspelningen av Radioföljetongen Doktor Glas av Hjalmar Söderberg.