Striden om skogen

30 min
Just nu rasar en strid om vilka värden som är viktigast i den svenska skogen. Det handlar om ekonomin och naturvärdena.