Hur kommunicerar träd? - Trädprofessorn Stefan Jansson

29 min
Kalle, Kodjo, och Maria träffar fysiologen Stefan Jansson, och pratar om boken Trädens hemliga liv. Stefan berättar bland annat om hur det egentligen kommer sig att träden vet att det är höst!