Presshistoriker om Troells film och Segerstedts kamp mot Hitler

19 min
I dag låter vi några presshistoriker, som skrivit mycket om Torgny Segerstedt, ge sin domöver filmen "Dom över död man". Vi går helt enkelt på bio med de tre mediehistorikerna för att se hur de reagerar på Jan Troells film om den legendariske chefredaktören Torgny Segerstedt, som ganska ensam stred med sin stålpenna mot Hitler och nazismen.

Filmen har premiär i dag (fredag den 7 december), och presshistorikerna får också en chans att berätta mer om Segerstedts tidning, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.

Och om hur andra dagstidningar i Sverige förhöll sig till Hitler och nazismen.

Pressen under kriget

Med Publicerat på biograf Rigoletto i Stockholm är Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör på Dagen, som också forskat och skrivit i band tre av "Den svenska pressens historia" om hur dagstidningarna fungerade under andra världskriget.

Vidare historieprofessor Kent Zetterberg från Försvarshögskolan och medieprofessor Lars-Åke Engblom från högskolan i Jönköping - båda har berättat om Segerstedt i olika upplagor av Presshistorisk årsbok.

Spelade annonsbojkotten någon roll?

Engblom har bland annat granskat vilken betydelse annonsbojkotten mot Handelstidningen hade. Och studerat hur de andra tidningarna i Göteborg fungerade.  

Säpo lämnade till sist ut tom akt

Zetterberg aktualiserade Segerstedt i samband med att SÄPO nekade dåvarande PO Per-Arne Jigenius att få tillgång till akten Segerstedt i mitten av 1990-talet. När akten flera år senare lämnades ut var den - tom!

Enligt förhandsbeskrivningarna handlar Troells film mycket om Torgny Segerstedts privatliv, som naturligtvis också haft betydelse för hans publicistiska gärning.

Släkt till en av huvudpersonerna

Frågan är hur stor? Vad skrev de andra dagstidningarna om Segerstedt? Hur förhöll de sig till nazismen? Och vad lär vi av Segerstedt idag?

Med i samtalet kommer också en annan känd journalist, 94-årige Svante Löfgren, som är släkt med en av huvudpersonerna i filmen och träffat alla inblandade. 

Hemma för gott

Svante Löfgren har för övrigt beskrivit sitt journalistliv i boken "Hemma för gott - om 80 år med tidningar och radio".