Icke-religiös jul en utmaning för skolan

44 min
Har skollagens skrivningar om att undersivningen i svenska skolor ska vara fri från religiösa inslag lett till förändringar i skolans val av plats för julavslutning eller ändrat innehåll i advents eller Luciafirande? Redovisning av Människor och tros enkät om var skolorna firar och hur man motiverar sina val. Reportage från Östertälje när Fornbackaskolan firar första advent av Åsa Furuhagen. Diskussion med utbildningsminister Jan Björklund, fp och vänsterpartiets talesperson i skolfrågor Rosanna Dinamarca. Utrikeskrönika från Staffan Sonning. Indisk berättartradition och hur legenderna kan användas i politiska syften. Reportage av Emilia Mellberg om berättarstjärnan Ritu Verma och samtal med Sören Wibeck om berättelsernas betydelse i nationalisternas retorik. Samtal med freds och konfliktforskaren Isak Svensson utifrån hans nya forskning kring den religiösa dimensionen i världens konflikter, som redovisas i boken Ending Holy Wars. Går det att lösa religiösa konflikter vid förhandlingsb