Den långa vägen till fri abort

30 min
Sverige har idag en liberal abortlagstiftning - men det är inte länge sedan som svenska kvinnor reste till Polen för att göra abort i hemlighet.