Kenyas nya energi – det fossilfria valet

44 min
Över hela världen växer andelen förnyelsebar energi. I östafrikanska Kenya kommer nu drygt 85 procent av elen från förnyelsebara energikällor. Men hur långt räcker det?

 

Även i länder med stora klimatutsläpp från fossila bränslen, som Indien, Kina och arabländerna, pågår en massiv satsning inte minst på solenergi. På flera håll har solenergin blivit billigare än till exempel olja. I Kenya är nu drygt 85 procent av elen från förnybara energikällor – och volymen väntas öka ytterligare de närmaste åren med hjälp av bland andra svenska företag inom solkraft.

Vår reporter Anders Wennersten har besökt landet och rapporterar om framsteg som görs. Men också om de många utmaningar som kvarstår för att landets klimatmål.

Stora summor investeras i förnybar energi. Även svenska företag har sökt sig till Kenya i sin jakt på nya marknader. Francis Kip-Utich Kaptich arbetar för ett av dem. Planen är att bygga några av de största solkraftsparkerna i landet.

 - Här, säger han och pekar med handen ut över de lantliga kullarna i västra Kenya, här ska vi bygga en solkraftpark, till att börja med på 10 megawatt. Men ambitionen är att växa betydligt mer under de kommande åren.

Satsningarna sker dock parallellt med stora investeringar även i fossila bränslen, och koldioxidutsläppen har fortsatt öka under senare år. I takt med att levnadsstandarden höjs, ökar också energibehoven. Dessutom växer befolkningen snabbt - hälften av landets invånare är idag under 20 år.

Veckans program beskriver Kenyas fossilfria satsning.

Och nästa vecka, den 8 maj, handlar Klotet om Kenyas fossila vägval. Där pågår samtidigt en enorm infrastruktursatsning, tillsammans med grannländerna, som omfattar oljepipelines, djuphamn, flygplatser mm.

Musik som spelats i avsnittet

 • 14.06
  Digiffects Sound Effects Library - 1990 Manual Toyota Corolla Broken Horn Honks
  Album: Japanese Car Sound Effects
  Bolag: Hot Ideas 2016
 • 14.43
  Salmonella Dub - Gospel According to Mant
  Album: Inside the Dubplates
  Bolag: Salmonella Dub
 • 14.48
  Salmonella Dub - Conspiracy Dub
  Album: Remixes and Radio Cuts
  Bolag: Dub Conspiracy