Hon gör egen plantjord

25 min
Catarina Sjöberg har tillsammans med sina studenter på trädgårdsutbildningen vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet experimenterat med att själva tillverka sin plantjord.

De utgår från ett recept från trädgårdsmästaren Nils Welander, som var verksam i Stockholm i början av nittonhundratalet.
En hink trädgårdskompost, en hink lövkompost, en hink stallgödsel och en hink markjord blandas noga. Se upp för fröogräs som kan finns i plantjorden!

Tina Westerlund berättar om granhäckarnas företräden och hur man bäst sköter en granhäck för att det ska hålla sig tät och fin.

Maj-Lis Pettersson svarar på lyssnarfrågor.