Vad är människovärdet?

45 min
Vad betyder egentligen människovärdet och hur förhåller sig religionerna till människovärdet? Är vi alla födda lika och är vi alla mycket värda?

Veckans Människor och tro fokuserar på människovärdet och belyser det ur ett religiöst perspektiv.

Människor och tro samtalar med fyra representanter från fyra olika trossamfund. Biskopen för Svenska kyrkan i Stockholm Eva Brunne, som snart ska avgå, pratar om kristendomen och dopet som det främsta symbolen för att vi är guds skapelse och därmed lika mycket värda.

 För judendomen är det Dan Korn, religionshistoriker och författare, som funderar över människovärdet men också om värdighet.

Haider Ibrahim ordförande för Islamiska Shia samfunden i Sverige resonerar om islam och människovärdet.

Kristin Olson, biståndsarbetare och författare, belyser buddismen och speciellt den engagerade buddismen.

Musik som spelats i avsnittet

  • 14.04
    Ashanti - Don't Leave Me Alone
    Album: Concrete Rose
    Bolag: Universal Music