Ny rapport: En miljon arter hotas av utrotning

30 min
En miljon växt- och djurarter riskerar att försvinna de kommande decennierna. Det är slutsatsen i en rapport från FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES.

Programledare: Pablo Dalence
Producent: Ausi Petrelius
Tekniker: Stina Fagerberg