Uråldrig aktivitet har gett oss kluriga hantverksord

30 min
I alla tider har människor tillverkat saker med händerna. Henrik Rosenkvist berättar om bakgrunden till hantverksord som fogsvans, dreja, knyppla och städ.

Veckans språkfrågor

Verbet dreja används både av keramiker och seglare men har dreja lera någon koppling till segeluttrycket att dreja bi?

Det heter urmakare, sadelmakare, kakelugnsmakare, verktygsmakare men varför heter rörmokare inte rörmakare?

Var kommer ordet städ, som i smidesstäd ifrån, och hänger det ihop med verbet städa, som i att städa hemma?

Varifrån kommer ordet fogsvans?

Har människor börjat säga läder när de menar skinn, och vad är egentligen ordens betydelser?

Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet.
Programledare Emmy Rasper.