Förskolan, tilliten och kvaliteten

27 min
I förskolan finns det en pedagogisk modell som utgår från barnens egen nyfikenhet. Vad händer när den modellen omvandlas till juridik? Ett program om det som kallas systematiskt kvalitetsarbete.

Sedan nittiotalet har det funnits en strävan att professionalisera den svenska förskolan. Den första läroplanen kom på nittiotalet, i samma veva som New Public Management slog igenom med sina idéer om att offentlig verksamhet ska styras med mål och resultatuppföljning.

Pedagogiken i förskolan bygger på ett brett förhållande till lärande, som inte är så lätt att mäta. Men samtidigt ska kvaliteten säkras i mål och styrdokument, som också på något sätt ska följas upp. Om det handlar det här programmet, där vi cirklar vi runt begreppet "systematiskt kvalitetsarbete": ett lagstadgat begrepp som ska prägla arbetet med förskolan, från sandlådan och upp till kontoren där de tjänstemän sitter som ska analysera kvaliteten.

Medverkande:

Ana-Maria Delliv, kvalitet- och myndighetschef, Malmö
Kristina Westlund, förskolelektor, Malmö 
Anna Harborg, utvecklingsledare och kvalitetsanalytiker, Malmö
Erik Stenkula, förskollärare, Linköping
Louise Bringselius, förvaltningssforskare

För att förstå de juridiska kraven på förskolan har vi haft mycket glädje av Helene Roslunds nyutkomna bok Förskolan: uppdrag och juridik.

Producent och programledare: Fredrik Pålsson
Intervjuer: Fredrik Pålsson och Olivia Bons
Ljudteknik: Johan Chandorkar
I redaktionen ingår också Karin Bromander och Lisa Karinsdotter Pålsson.

Programmet görs av Umami Produktion

Musik som spelats i avsnittet

  • 10.43
    Johan Chandorkar Fredrik Pålsson - Människans Mått Signatur
    Kompositör: Johan Chandorkar Fredrik Pålsson
  • 10.58
    Johan Chandorkar Fredrik Pålsson - Människans mått signatur
    Kompositör: Johan Chandorkar Fredrik Pålsson