Saladin - Den barmhärtige erövraren

56 min
En av medeltidens allra starkaste ledare. Han lyckades ena ett mäktigt välde och återerövra den heliga staden – med taktiskt snille, hårda nypor och en god portion hederlig bondtur.

Redaktionen för detta avsnitt består av:

Cecilia Düringer - programledare och manus

Navid Bavey - scenuppläsare

Nils Svennem Lundberg -  ljuddesign och slutmix

Mårten Andersson - producent

Medverkar gör också Kurt Villads Jensen, professor i medeltidshistoria vid Stockholms Universitet.


Vill du veta mer om Saladin och 1100-talets Mellanöstern? Här är några av de böcker som legat till grund för avsnittet:

Saladin av Anne-Marie Eddé

Saladin av A.R Azzam

De arabiska folkens historia av Albert Hourani