Från gerillaslöjd till folkdräktskilt del 2

41 min
Idag finns ett växande intresse för såväl folkdräkter som slöjdande och handarbete. I det andra programmet av två handlar det om slöjdaktivister och om täljandets sinnlighet.

Runt om i Stockholm kan man se olika virkade verk uppsatta på tennisplaner och bänkar. Det är slöjdaktivisten Maria Yvell som ägnar sig åt sådan här så kallade gerillaslöjd, och för henne har virkandet en politisk dimension. I Göteborg visar Anders Lindberg hur man snabbt och enkelt täljer till en stol, och just täljandet står för en meditativ sinnlighet för honom. Maria Yvell och Anders Lindberg är två exempel på hemslöjdens växande popularitet och på hur slöjdandet kan stå för olika saker för olika människor. I programmet hör vi också Frida Arnqvist som är författare till boken Gerillaslöjd, etnologen Jonas Engman vid Nordiska museet, samt Niclas Flink som är utvecklare i hemslöjd vid Region Jönköping.
Programledare är Urban Björstadius och programmet produceras av Produktionsbolaget Prata. Del 1 om folkdräkter sändes 6 juni.