Fimpar, spolvatten, invandring

30 min
Ring P1 från Göteborg om bland annat fimpar, att spola toaletter med renat avloppsvatten och Migrationsverkets senaste prognos. Programledare: Emmy Rasper