När kommer Messias, Jesus eller Al-Mehdi till jorden?

45 min
Judarna väntar på att Messias ska komma till jorden, de kristna längtar till Jesus återkomst och muslimerna på att Al-Mehdi ska uppstå. Men hur länge ska dessa troende få vänta?

Historien är fylld av profetior och berättelser om domedagen och frälsarens återkomst men än så länge har ingen av dessa slagit in. Finns det ett datum för denna gudomliga uppståndelse?

Dagens Människor och tro handlar om de abrahamitiska religionernas väntan på frälsaren och hur det vardagliga livet och samhället påverkas av det ständiga påminnelserna av en frälsares uppståndelse.

 I programmet medverkar Isak Nachman, som är rabbin och ortodox jude, och som ger sitt perspektiv på Messias och hur Messias-febern varierar över tid för judarna.

Anders Gärdeborn är ingenjör från Västerås och han har räknat ut att bibelkronologin fastställer att Jesus kommer tillbaka år 2036. Ett minst sagt kontroversiellt påstående som rör om bland kristna troende, men Anders Gärdeborn är säker på sin sak.

Men hur tänker muslimer på frälsarens återkomst? Muslimerna tror på Jesus, men menar att han är en profet som alla andra, och INTE guds son. Men vem kommer till muslimernas hjälp när domedagen nalkas? Han heter Mahdi. Nour Zohoory från den shiamuslimska församlingen Den Väntandes Vänner - en grupp vars namn syftar på väntandet på al Mahdi, som inom shia-islam har en särskilt viktig status, ger oss en bild hur en muslim tänker.

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet, berättar om varför apokalyptiska profetior dyker upp gång på gång.