Radioessä: Böcker om exil lär oss om dagens tillvaro

15 min
Exil är inte bara ett tillstånd som många mäniskor tvingas leva i, den är också ett framträdande motiv i den moderna västerländska kulturen. I veckans radioessä har kulturjournalisten Isabelle Ståhl läst om över hundra år gamla böcker som gestaltar exilens tema - och funderat över vad de kan lära oss om det nya nomadiska samhälle vi numera lever i. Programmet är en återutsändning från den 11 maj 2012.

Många unga vill idag mest av allt bli vuxna så fort som möjligt. Med fast jobb, äktenskap och ett traditionellt småborgerligt liv med Moccamaster och vintage-möbler från Svenskt Tenn. Gärna två egna företag också innan man slutar gymnasiet.

Vikariatsamhället liknar exilens 

För det är lätt att romantisera ett sådant liv när dagens nomadiska vikariatsamhälle med bostadsbrist och arbetslöshet får många att känna sig utan rötter och sammanhang. En tillvaro som har många gemensamma drag med exilens. Men vad skiljer våra upplevelser av rotlöshet och alienation från förra seklets - som i så hög grad präglades av exil, inte bara i historien, utan också i hög grad kulturen. 

Flera av klassikerna 

Isabelle Ståhl läser i dagens essä  texter av bland andra Ola Hansson, Hjalmar Söderberg, Martin Heidegger och Anaïs Nin för att där söka andra möjliga förhållningssätt till vårt tids rotlöshet och rädsla för exil.