Radioessä: Francisca Skoogh om musik och publik

14 min
Francisca Skoogh - konsertpianist, psykolog och doktorand vid Musikhögskolan i Malmö, analyserar i veckans OBS-essä sina egna erfarenhet som musiker. Men hon pratar också med publiken efter en konsert - och minns en speciell tavla. Programmet är en återutsändning från den 31 augusti 2012.

När förverkligas ett musikstycke som konstverk: när kompositören lägger sista handen vid noterna, när det framförs på scen av en eller flera musiker eller när någon hör det? 

Hur fungerar samspelet?

Och hur ser egentligen kommunikationen ut mellan musiker och publik? Och omvänt, mellan publik och musiker?

När blir musik musik? 

Kan det vara så att musiken inte blir musik bara när någon spelar den, eller när någon lyssnar, utan också när man börjar tala om den tillsammans?

Francisca Skoogh berättar om sina upplevelser. Men intervjuar också publiken efter en konsert där hon spelat Liszt, läser böcker av psykoanalytikerna Jaques Lacan och Sigmund Freud och musikvetare som Lucy Green och Nicky Losseff.

Och minns en av den flamländske konstnären James Ensors mest kända tavlor.