Den stressade kroppen

24 min
Ett program som tar kontakt med och lyfter fram olika kroppars historia.

I Kroppskontakt närmar vi oss den stressade kroppen. Stress påverkar och härbärgeras i hela vår organism. Den mår inte bra av långvarig stress och avsaknad av vila.

Och den av stress påverkade kroppen - påverkar i sin tur hela samhällskroppen.

I dag stressas och slits kroppar i arbetslivet men även hjärnan stressas mer än någonsin; våra tankar hackas upp och vi distraheras och vi är ständigt tillgängliga, ända in i sängkammaren, på bussen, på toa. Utrymmena för återhämtning krymper. Är det månne dags för förändring?

Sissela Nutley är hjärnforskaren som ville veta mer om hur vi påverkas av att tillbringa allt mer tid vid skärmen och skrev därför boken ”Distraherad: hjärnan, skärmen och krafterna bakom”. Vi kan inte lägga skulden för vårt beteende på individen, det här är frågor som behöver hamna på agendan på högsta nivå, menar Sissela.

Sveriges kanske mest kända f d kallskänka, poeten Jenny Wrangborg, vet hur stress på en arbetsplats påverkar kroppen och resten av tillvaron. Hon läser sin dikt ur antologin ”Jag har tänkt mycket på oss och våra utmattade kroppar”.

Den stressade kroppen sänds första gången 8 augusti kl 14.30 i P1.