Albert Einstein - geni, pacifist och atombombens fader?

57 min
Det envisa geniet som skakade om hela vår bild av universum. En lysande begåvning som drömde om världsfred men drevs på flykt från sitt hemland - och blev medskapare till mänsklighetens värsta vapen.

Redaktionen för detta avsnitt består av:

Cecilia Düringer - programledare och manus

Navid Bavey - scenuppläsare

Samuel Lindberg -  ljuddesign och slutmix

Emilia Mellberg - producent

Medverkar gör också Åsa Husberg, ämnesansvarig för kemi på Nobel Prize Museum.


Vill du veta mer om Albert Einstein och den rafflande fysiken bakom relativitetsteorin? Här är några av de böcker som legat till grund för avsnittet:
Einstein – Walter Isaacson
Albert Einstein: en biografi – Albrecht Fölsing
E=mc2 av David Bodanis
Relativitet: teorin som revolutionerade vår syn på universum av Jeffrey O. Bennett