Två journalistveteraner om journalistiken förr och i framtiden

20 min
Hur har journalistiken utvecklats genom åren? Hur fungerar den idag? Och hur blir det i framtiden? Det frågar vi två journalister som skrivit böcker om livet om reporter: Björn Kumm och Jan Mosander.

Både Björn Kumm och Jan Mosander har arbetat länge på Sveriges Radio och olika tidningar, Mosander dessutom en del med tv.

Men de skriver kanske mest om sina erfarenheter som utrikeskorrespondenter.

En manlig nostalgitripp?

"Bysmeder, stinsar och utrikeskorrespondenter är lika omoderna. Korrarna bjuder på en nostalgitripp till en nyss svunnen, manlig värld."

Ungefär så skriver historikern Kim Salomon i en recension av böckerna i tidskriften "Repons". (I recensionen ingår också Herman Lindqvists bok "Mitt Allt".)

Vad vill de med sina böcker?

Men vad vill Mosander och Kumm egentligen berätta? Vad döljer sig bakom redogörelserna för arbetsvillkor, storpolitik och karrirär? Undrar Salomon.

Vi gör därför ett försök att reda ut vad Björn Kumm vill med sin bok "Uppdrag Världen" och Jan Mosander med "Bland spioner, kommunister och vapenhandlare".

Många försök stoppa murvlarna

Böckerna innehåller intressanta och ofta spännande berättelser om journalistiken och arbetsvillkoren förr och nu.

Och om hur många inblandade på mer och mer sofistikerade sätt försöker stoppa det de betraktar som "murvlarnas härjningar".

Koncentrerar oss på journalistlken

Men i Publicerat koncentrerar vi samtalet till att mest handla om journalistiken igår, idag och i morgon.

-Jag undrar ibland om man inte idealiserar forntiden, säger Björn Kumm.

Själv finansierat resorna

-När jag råkat vara på plats när något stort har hänt, så har jag alltid själv bekostat resan till exempel. 

-Det var inte så att redaktionscheferna var mer intresserade av utrikes händelser förr i tiden, som en del tror idag.