Skolministeriet: Vad ska lärarassistenterna göra?

Här finns inget ljud
Vad händer när en ny yrkesgrupp införs i skolan?

Inför riksdagsvalet 2018 bjöd partierna över varandra i löften om att satsa på lärarassistenter. Det skulle råda bot på allt från lärarbrist till kunskapsluckor hos eleverna. Nu anslår Regeringen nästan en halv miljard kronor i statsbidrag som ska gå till att anställa lärarassistenter. Men vad är det tänkt att den här nya yrkesgruppen ska göra i skolan? Och vad talar för att lärarassistenter kommer att innebära en avlastning för lärarna

Ett program av Lovisa Lamm Nordenskiöld.

Lyssna på programmet på urplay.se