Joachim Berner 1998

49 min
Joachim Berner talar om journalistik, Stockholm, nyheter på nätet och jätteproppen Orvar.

1998 var tidningsmannen och författaren Joachim Berner chefredaktör för Dagens Nyheter.