Universum och verkligheten

42 min
söndag 20 januari 17.00 i P1 (repris 25 januari 21.03) I vår närmiljö tycks verkligheten fungera ungefär på det sätt som våra fem sinnen förnimmer den. Om jag kastar en sten i vattnet så landar den ofta med ett plums ungefär där jag tänkt mig. Men hur är det med universums krafter och de allra minsta av partiklar och energier som bygger upp vår materiella värld, hur väl stämmer exempelvis strängteorin och partikelfysiken med det som vi människor kallar ”verkligt”? Filosofiska Rummet om verkligt och overkligt och hur mycket människan har kognitiv kapacitet att begripa av det till synes obegripliga. Gäster är strängteoretikern Ulf Danielsson och kognitionsforskaren Peter Gärdenfors. Programledare och producent Peter Sandberg.