På Apelvikens barnkyrkogård 1982

4:53 min

I början av 1900-talet var tuberkulos den vanligaste dödsorsaken i sverige. Till sanatoriet Apelviken i Varberg skickades barn från hela Sverige för att få vård. För många kom hjälpen för sent.