Fiskets felaktiga fångster

30 min
Varannan svensk fisketrålare som kontrolleras i Danmark har uppgett fel mängd av den sill och skarpsill som tagits upp. Det kan leda till att beslut om fiskets framtid tas på fel grunder.

Det här visar en granskning som Kaliber har gjort.