Digitalisering, fisk, bostadstillägg

30 min

Ring P1 från Gävle om bland annat public service och digitalisering, fiskkonsumtion och bostadstillägg för pensionärer. Programledare: Jenny Roosqvist