” Vård, tro och vetenskap”

45 min
Veckans Människor och tro handlar om konflikten mellan tron på den alternativa medicinen och metoder och den traditionella sjukvården och dess evidens baserade vetenskap.

Intresset för alternativa mediciner och metoder och hälsokost är starkt och det är mycket vanligt att svenskar kompletterar den traditionella sjukvården med en mängd s.k. hälsokostprodukter eller metoder som ska hela människan på ett mer holistisk perspektiv. Många av dessa komplementära eller alternativa metoder har en andlig eller spirituell ursprung som krockar mot skolmedicinens synsätt.

Men har svenskarna slutat tro på läkarvetenskapen och läkarnas auktoritet? Medför detta synsätt att många väljer bort den traditionella sjukvården även vid svåra sjukdomar?

 I programmet medverkar Emma Frans som är doktor vid Karolinska Institutet och folkbildare och författare till flera böcker, som ”Sant, falskt eller mittemellan” och ”Larmrapporten - att skilja vetenskap från trams.”

Läkaren Ursula Flatters är talesperson för Vidarkliniken i Järna utanför Södertälje som är ett privat sjukhus som fokuserat på smärtbehandling och bland annat tagit emot svårt sjuka cancerpatienter. Hon berättar för Människor och tro om det man kallar för "integrativ medicin", en blandning av traditionell skolmedicin och andra former av behandling, inspirerad av antroposofiska metoder. Men efter en hård kritik har kliniken nu nått vägs ände och i september stängde man ner Vidarkliniken, av ekonomiska skäl.

Sven Erik Nordin och är en pensionerad beteendevetare som intresserade sig för sambandet mellan kost och hälsa och utvecklade sin blogg Svara doktorn. År 2014 fick han cancer och allt ställdes på sin spets. I sin bok ”och cancern bara försvann” berättar han om sina upplevelser kring sin svåra diagnos och mötet med den traditionella sjukvården. Människor och tros besöker honom i sitt hem i Gnarp.

I studion finns också Kjell Asplund, läkare och professor i medicin som också varit ordförande för Statens medicin etiska råd, har för regeringens räkning utfört en utredning om den Komplementär och alternativ medicin och vård.