Sydsamiska

10 min

Daaletje jïh siebriedahkesaernieh Åarjelsaemiengïelesne / I Åarjelsaemien hör du aktualitets och samhällsbevakning på sydsamiska.

Musik som spelats i avsnittet

  • 10.50
    Elen Kristina Utsi - Oktegh Vaersne
    Album: Sámi Grand Prix 2010
    Bolag: Rieban