Är det Vasas systerskepp som hittats?

46 min
Marinarkeologer har hittat två skeppsvrak utanför Vaxholm som de tror kan vara regalskeppet Vasas systerskepp. För ytterligare tre stora krigsfartyg byggdes vid samma tid och de seglade bättre än sin världsberömda föregångare.

Äpplet, Kronan och Scepter hette de tre skeppen som deltog i strider på 1600-talet och som när de tjänat ut sänktes avsiktligt. Den ungefärliga platsen har varit känd men de har varit svåra att dyka efter. Nu har bärgningen påbörjats och både utforskandet och fynden ska visas på ett nytt museum i Stockholm.
I Veckomagasinet hör vi också om en soldat som fått ett nytt underliv transplanterat från en avliden donator, om en kvinna med medfött skydd mot Alzheimer som väcker hopp om nya behandlingsformer, och om försök att rädda en nästan utrotad noshörningsart genom provrörsbefruktning. I Indien bidrar bönder som bränner sina åkrar till smoggen, men kanske kan nya metoder minska luftföroreningarna, och i Älvkarleby vill forskare rädda ålar från att dödas i vattenkraftverk, med hjälp av ridåer av luftbubblor. Och så möter vi hjärnkirurgerna som ska ta med sina uttjänta skallborrar till kolleger i Ghana och Nigeria.

Programledare Annika Östman.