Kan ekonomisk tillväxt vara miljövänlig?

20 min
Vad tycker du är viktigast? Att få bort den utbredda fattigdomen i världen, eller hindra jorden från en allt för hög medeltemperatur? Eller hänger klimathot och fattigdom ihop?

Ekonomer och biologer är ofta oense om vad som är de stora ödesfrågorna och huruvida det är hållbart att sträva efter den ekonomiska tillväxt som driver dagens samhällsekonomi.

Vissa forskare menar att en ny och miljöinriktad upplysning inom samhällsekonomin är på gång, som kan hjälpa till att rädda mänskligheten från sin egen undergång. Det kallas ekonomins gröna renässans.

Medverkande:

Per Krusell, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Paul Ehrlich, professor i Biologi vid Stanford University, myntade begreppet ekosystemtjänster.

Johan Rockström, chef vid Stockholm Resilience Centre

Kenneth Arrow, professor emeritus vid Stanford University

Larry Crowder, chef vid Hopkins Marine station, Stanford university

Carl Folke, professor i miljövetenskap vid Stockholms Universitet och chef för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi