Sydsamiska

10 min
Daaletje jïh siebriedahkesaernieh Åarjelsaemiengïelesne / I Åarjelsaemien hör du aktualitets och samhällsbevakning på sydsamiska.

Musik som spelats i avsnittet

  • 10.58
    Jon Henrik Fjällgren, Aninia - En värld full av strider - Eatneme gusnie jeenh dåaroeh
    Album: En värld full av strider (Eatneme gusnie jeenh dåaroeh)
    Bolag: Columbia