Existentiell hälsa

22 min
Själva mörkret är ljus, ord i Bibeln som den här samtalsgudstjänsten vill knyta an till.

Det är inte enbart  erfarenheter av det ljusa och fina som är viktigt i våra liv. Utan också mörkererfarenheter, tomhet och osäkerheten i tillvaron.
Att leva i en föränderlig och evolutionär värld som vår - där också slump är en naturlig del av skapelsen -  är inte alltid enkelt.

Du kan lyssna på eller ladda ner samtalet i gudstjänsten separat.

Existentiell hälsa, eller Andlig hälsa, som FN valt att kalla det, är sedan 1984 tillsammans med fysisk, psykisk och social hälsa något som WHO uppmuntrar sina medlemsländer att arbeta med i sitt folkhälsoarbete.

Pontus Nilsen, präst i Oskar Fredriks kyrka i Göteborg samtalar med filosofen och psykologen Ida Hallgren om vad detta innebär.
Pontus Nilsen är präst i Svenska kyrkan och intresserar sig för naturvetenskap i samverkan med andlighet. Projektleder kyrkans del på Vetenskapsfestivalen i Göteborg.
Ida Hallgren är psykolog som skriver avhandling i filosofi om kulturella skillnader i synen på moraliska drivkrafter som skuld och medkänsla.

Gudstjänsten är inspelad på Högskolan för Scen- och Musik i Göteborg där utbildningen för kyrkomusiker finns och med den ett antal fina musikinstrument.
Bjurumsorgeln är en av Sveriges äldsta spelbara orglar, den drivs med bälg som en person, kalkanten, måste sköta förutom den som spelar.
Barockorgeln är en replik av fransk symfonisk orgel av Aristide Cavaillé-Coll, en av världens främsta orgelbyggare.
Franskt harmonium är ett slags tramporgel.

Text  

Psaltaren 139:1-18


Musik

Den signade dag/melodi från Äppelbo 
Ps 26 Tränger i dolda djupen ner/LM Lindeman, N Beskow
Prelude, Fuge et variatón/ César Franck
Ps 238 Jag lyfter mina händer/M Teschner    improvisation
Hjálpræðið / Hildigunnur Rúnarsdóttir
Ps 271 Närmare Gud till dig/L Mason, E Linderholm
Ge mig handen, min vän/trad, I Forsman

Medverkande 

Pontus Nilsen, präst i Oscar Fredriks kyrka
Ida Hallgren, filosof och psykolog
Jenny Svensson läste ur Psaltaren
Jakob Bergman, organist och musikansvarig
Daniel Björkdal, piano och orgel

Kör och övriga intrumentalister är studenter i kandidatprogrammet för kyrkomusik samt mastersprogrammet för orgel vid Högskolan för Scen&Musik i Göteborg
Lisa Benderius, harmonium
Benjamin Kjell, piano och bjurumsorgel
Joel Bergström, orgel
Fredrik André Olsen, orgel
Linda Karlsson Johbarn, fiol
Nils Frändén, piano

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.04
  Lisa Benderius, Jakob Bergman, Nils Frändén, Studentkör - Den signade dag
  Kompositör: Trad
 • 11.11
  Nils Frändén - Tränger i dolda djupen ner
  Kompositör: L M Lindeman
 • 11.26
  César Franck - Prelude ur Prelude, fuge et variation
  Lisa Benderius, Benjamin Kjell
 • 11.39
  Jakob Bergman - Jag lyfter mina händer
  Kompositör: M Teschner
 • 11.46
  Hildigunnur Rúnarsdóttir - Hjálpræðið
  Benjamin Kjell, Joel Bergström
 • 11.52
  Lisa Benderius, Fredrik André Olsen - Närmare Gud till dig
  Kompositör: L Mason
 • 11.56
  Lisa Benderius, Linda Karlsson Johbarn, Nils Frändén - Ge mig handen, min vän
  Kompositör: Trad