Prylarnas pris 6: Sparkcyklar överallt - är det bra att dela?

26 min
Delningsekonomi pekas ut som en lösning för att minska utsläppen. Men Prylarnas pris granskning visar att vissa delningstjänster i själva verket kan öka utsläppen av koldioxid.

Delningsekonomin beskrivs som en lösning som gör att vi behöver köpa mindre prylar och istället dela på dem vi har. Men när Prylarnas pris tittar närmare på hur det fungerar i verkligheten hittar vi bland annat forskare som menar att det kan handla mer om vackra ord än verklig effekt.


Prylarnas pris finns också på instagram.

Tipsa gärna på prylarnaspris@sverigesradio.se