Saga: Äta gräs

11 min
Imani Lilian Mau är en flicka som kan nästan allt: klättra högt upp i träd, räkna till hundraett och hämta vatten från andra sidan berget.

I den här sagan får vi följa henne under dagar av torka och dagar av regn, dagar av lek och dagar av hunger.

Medverkande

Författare: Sami Said. Uppläsare: Hannah Alem Davidson. Producent: Astrid Mohlin, Barnradion