Arvet efter kriget

55 min
Många människor i Sverige lever idag med minnen av krigsupplevelser, eller har anhöriga som gör det. Kan man ärva ett krig, psykologisk och biologiskt? Och hur går man vidare efter traumat?

- Att springa mitt i natten till ett skyddsrum och vara omgiven av främmande människor. De vuxnas kroppshållning, ögonen som vittnade om skräck och oron i luften. Det är ett minne som kommer följa med mig så länge jag lever. Det berättar Ermin som flydde från kriget i Bosnien 1992.

Upplevelser av krig kan föras vidare till kommande generationer, både biologisk och psykologisk, visar forskning.

Jessicas föräldrar flydde till Sverige från Libanon i början på 90-talet
Hennes mamma återhämtade sig aldrig från de traumatiska upplevelser hon fick utstå och föräldrarnas minnen av kriget har präglat Jessicas liv.

- Det har varit svårt att veta vad man kan prata om. men det har också legat ett ansvar på mig och mina bröder att ta vara på den chansen våra föräldrar gav oss när de tog oss till Sverige. Att utbilda oss, ta körkort och lyckas i livet. Lite som att vi står i skuld till dem, berättar hon.

Gäster i programmet:
Ermin Skoric, krigserfaren Bosnien, Frida Johansson Metso, psykolog och författare, Jessica Artoun, barn till krigserfarna föräldrar Libanon, Torsten Santavirta, forskare i nationalekonomi.

Programledare är Ulrika Hjalmarson Neideman.
Programmet sänds direkt.

Musik som spelats i avsnittet

  • 10.46
    Wintergatan - Sommarfågel
    Album: Wintergatan
    Bolag: Sommarfågel Records