Skolministeriet: Vad har robotar för plats i skolan?

Här finns inget ljud
I digitaliseringens tidevarv talas det allt oftare om robotisering - också i skolan. Men vilken funktion är det tänkt att robotarna ska fylla i klassrummen?

 - En mänsklig lärare har fördomar medan en robot kan vara mer objektiv. Det säger robotutveklaren Fredrik Löfgren som tror att robotar kan komplettera lärarna och bidra till en bättre skola i framtiden. Men Sofia Serholt, som har studerat hur robotar interagerar med elever, ser stora såväl tekniska som etiska hinder innan robotar skulle kunna ersätta lärare - om vi ens vill att de ska göra det.

Ett program av Frida Fernqvist.

Lyssna på programmet på urplay.se